Opleiding Mano-Therapeut

Mano Therapie is een Lichaamsgerichte behandeling en begeleiding voor lichamelijke en geestelijke balans, d.m.v. diverse behandeltechnieken.

Opleiding Mano-Therapeut

Deze opleiding kun je doen voor je eigen persoonlijke intuïtieve ontwikkeling, maar deze opleiding kan ook gebruikt worden om een eigen praktijk te starten of als aanvulling/bijscholing voor je bestaande praktijk.

Met deze opleiding kun je starten met je eigen praktijk en kun je aansluiten bij beroepsvereniging het CAT, level 2.

De opleiding start weer in januari op de vrijdag, de data volgen nog. De website waar je alle info kunt vinden en aan kunt melden is: www.mano-therapie.nl

Inhoud:

- Werken en uitmeten met de biosensor, om allergieën en tekorten op te sporen

- Energieverdeling en goed geaard zijn

- Werken met etherische oliën

- Terugbrengen van balans

- Theorieën over meridianen, chakra’s

- Edelstenen en kleuren

- Drukpuntmassage/acupressuur

- Behandelen van burn-out en stress

- Reiki

- Diverse andere methodes

Doelstelling: Persoonlijke Intuïtieve ontwikkeling, eigen praktijk als Mano-Therapeut(e).

Doelgroep: Personen die zichzelf intuïtief willen ontwikkelen, personen die een eigen praktijk willen starten als Mano-Therapeut(e) of als aanvulling/bijscholing voor je bestaande praktijk.

Niveau: HBO

Vooropleidingseisen: HBO werk- en denkniveau.

Groepsgrootte: maximaal 10 cursisten.

Duur: 12 maanden, verdeeld over 12 lesdagen.

Studiebelasting/uren: 146 uur, (incl. 84 contacturen).

Lessen 2021/2022

Vrijdag 9:30-16:30 uur

Data volgen nog

Elke eerste woensdag van de maand is er een open oefenavond, waarbij je mag komen oefenen, vragen stellen, etc. Ook verschillende vrijdagmiddagen worden er gepland voor te oefenen. Er is dus veel extra tijd voor oefenmomenten en uitleg/vragen.

In januari 2022 start een nieuwe groep, verdere informatie volgt nog.

De lessen worden afgesloten met een praktijkopdracht, een theorie-examen en een praktijk-examen.

Er wordt mogelijkheid geboden voor extra begeleiding, zowel voor het huiswerk, tijdens de lessen, als met de benodigde examens. Tevens zijn er elke vrijdagmiddag in oneven weken en de 1ste woensdagavond van de maand inloopmomenten voor bv. vragen of oefenen met proefpersonen. Dit in overleg met Praktijk Manolis.

Leslocatie:

Praktijk Manolis

Pioenroosstraat 26

5241 AB Rosmalen

Kosten opleiding: € 1595,00 euro. Deze opleiding is BTW vrij. Deze kosten zijn inclusief cursus map en examen, en exclusief overige verplichte studieboeken/cursusmateriaal.

Kosten studieboeken/cursusmateriaal zijn:

- Biosensor; aan te schaffen op de eerste lesdag € 90,00 bij Praktijk Manolis.

- Edelstenen set; aan te schaffen op de tweede lesdag € 30,00 bij Praktijk Manolis.

Niet verplicht maar wel aan te raden; De sleutel tot Zelfbevrijding van Christiane Beerlandt. De cursusmap is inbegrepen. Hierin wordt elk protocol helder en duidelijk uitgelegd.

De website bevat heldere instructies over het lesmateriaal, als ook wat er van de deelnemer verwacht wordt. Informatieve/administratieve vragen kunnen ten aller tijden gesteld worden via e-mail of telefonisch. De vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord, binnen een week een bevestigingsmail en binnen 14 dagen de afhandeling.

Kwalificaties die behaald kunnen worden: Diploma Mano-Therapeut, indien alle onderdelen worden afgerond met een voldoende. Met dit diploma kun je jezelf aanmelden bij beroepsvereniging het CAT, op level 2.

Als je bij deze beroepsvereniging level 3 wil halen, om voor (gedeeltelijke) vergoeding van diverse ziektekostenverzekeraars in aanmerking wil komen, kun je MBK en PSBK halen bij bijvoorbeeld de Energieschool.

Examen:

Toetsingskaders voor beoordelingen: Het theorie examen bevat 25 vragen, beginnende met 10 punten, maximaal 100 te behalen punten. Bij 60 punten wordt het examen als voldoende geresulteerd.

Heldere instructies en uitleg procedure: Het examen bestaat uit drie onderdelen.

1) Het inleveren van de behandelverslagen van de proefpersonen. Dit moet voldoende informatie bevatten over de behandelingen die gegeven werden, en voldoende eigen interpretatie.

2) Het theorie examen (25 vragen) moet met een voldoende worden afgelegd.

3) Het praktijkexamen moet met een voldoende worden afgesloten. De certificering is hierbij o/v.

Bij zakken voor examen mogelijkheden herexamen/volgen extra lessen:

Wanneer het examen niet gehaald wordt, mag men binnen 3 maanden herexamen doen, voor zowel het theoretische gedeelte als het praktische gedeelte. Wil men extra lessen voor bepaalde onderdelen, kan dit in overleg.

Gedurende de lessen is er voldoende tijd om te oefenen en vragen te stellen

Deelnemers kunnen vragen/opmerkingen/klachten in elke les bespreken. Voorafgaand aan alle lessen is daar mogelijkheid toe. Als deelnemer persoonlijke vragen of opmerkingen heeft, of deze niet in de les wil bespreken, dan kan de deelnemer dit via mail of telefonisch contact laten weten. Praktijk Manolis draagt er dan zorg voor dat de vragen/opmerkingen/klachten van de deelnemer worden afgehandeld/opgelost. Dit binnen zo spoedig mogelijke termijn, met een maximum van 14 dagen.

Praktijk Manolis biedt deelnemers met Dyslexie, ADD en ADHD een gepersonaliseerde studiebegeleiding, dit in overleg met deelnemer.

Evaluaties: opleiding en docent

Elke lesdag dient deelnemer een feedbackformulier in te vullen, en aan het eind van de opleiding een evaluatieformulier voor zowel de opleiding als de docent.

Intervisie: Een Besloten Facebook groep, een groepsapp, forum op de website, terugkomdagen en oefendagen, bijscholingsdagen.

Gastspreker: In de opleiding zullen verschillende gastsprekers aanwezig zijn. Per opleiding wordt de keuze gemaakt, deze n.a.v. de interesse van de desbetreffende groep.

Geplaatst op dinsdag 16 november 2021.

Over Praktijk Manolis

Dit bericht is geschreven door Praktijk Manolis. Het bedrijf valt onder geneeskunde uit Oss. Trefwoorden van Praktijk Manolis uit s-Hertogenbosch : Mano-therapie, Mano-therapeute, Mano therapeut, Mano therapie, behandeling burn out, behandeling stress, behandeling vermoeidheid, allergie behandeling, behandeling huidaandoening, Mano-Therapie HSP, Reiki master,.

Lees meer over Praktijk Manolis.